A szeretet megőrzése legyen a célunk

  • Posted on: 10 January 2024
  • By: guba

Az ember képes szeretni, és szeretve lenni, s ez tesz minket emberré.

Az érzelmi kapcsolatokra való nyitottság az emberi lét, egyik legfontosabb része, mert az ember alapvető sajátossága a szeretetvágy.
Életünk döntő többsége e körül forog, vagyis az érzelmeink körül, ez a hatalmas erő melytől sokan megijednek, és nem képesek kezelni, kimutatni, vagy inkább elbújnak gyáván saját érzelmeik elől is, azzal az önbecsapással, hogy a bátrak nem lesznek érzelmeik rabjai, pedig ez butaság. Az alacsony érzelmi intelligenciával rendelkező ember, nem képes kimutatni érzelmeit. Ez viszont fejleszthető, de ahhoz, hogy az érzelmi intelligenciánkat fejleszthessük értékrendünket kell rendbe raknunk, és itt már el is érkeztünk a környezetünk, társadalmunk és civilizációnk értékrendjéhez. Az emberi történelemben az értékek, az értékrendek változnak, és az emberek erkölcsi fejlődése elmaradt a technikai fejlődés ütemétől, a technikai fejlődés pedig ellenőrizhetetlenné vált. Az emberi értékrendek, az elanyagiasodás, a hatalomvágy, és a nagy léptékű technológiai fejlődés irányába tolódott el. Még nem is olyan régen a párokat, a közösségeket összetartó erők a kölcsönös nagylelkűségen, tiszteleten, becsületen, és a szereteten alapozódtak. Ezek az egymásrautaltság okán álltak fenn, melynek tudatában voltak, s manapság az emberek többsége lassan, lecseréli ezen értékeket megvehető technikai szolgáltatásokra, miközben ez az egymásrautaltság még mindig fennáll. A anyagi javakért, a hatalomért folytatott versenyben az emberek többsége arra fordítja erőforrásait, (legyen az szellemi, vagy anyagi) hogy embertársai fölé emelkedjenek. Ezáltal lehet, hogy anyagi javakhoz jutnak, és a hatalmi ranglétrán fentebb lépnek, de ezzel párhuzamosan az is valószínű, hogy erkölcsileg egyre jobban épülnek lefelé, süllyednek. Ennek okán pedig egyre távolabb kerülnek az emberi természet számára alapvető feltételtől, hogy szeretve élhessenek. A szeretet hiánya, pedig megöli a lelket.

Lelketlen, erkölcstelen biorobotok tömege, akik az anyagi javakért küzdenek nap mint nap, és az Orwell-i társadalom útvesztőjében, a jog mögé bújva képtelenek saját felelősségüket meghatározni, mert már annyira eltávolodtak a magasabb értékektől, hogy az erkölcsöket is lábtörlőnek használják. Az alacsony értékrenddel küzdő tömegek, pedig még alacsonyabb erkölcsi értékeket hagynak utódaikra, és valójában Ők az igazi vesztesei, ennek a társadalmi versenynek.
Felelősséggel tartozunk a magunk, és az utánnuk jövő generációk boldogságáért is. Meg kell teremtenünk a megfelelő környezetet, a szeretetnek, a becsületnek, tiszteletnek, és a biztonságnak. Magasabb energiaszintre kell emelnünk az erkölcsöket. Ehhez viszont tanulnunk kell, olvasnunk kell, képeznünk kell magunkat, mert tudás nélkül olyanok leszünk mint az éhes ember, Ő sem tudja igazán élvezni az ízeket, úgy ahogy a tanulatlan elme sem érti meg a lényeget. Az emberi kapcsolatainkat erősítenünk kell, több időt kell töltenünk azokkal akik igazán fontosak számunkra. Ha érzelmi kapcsolataink stabilak, akkor rendszerint egészségünk is stabil, és lelkileg is nyugodtak vagyunk.
Sokat kell nevetnünk, mert a nevetés az első jele egy jó kapcsolatnak, mert a nevetés az első ami elmarad, ha a kapcsolat romlik. A nevetés az élet tökéletesen spontán megnyilvánulása, az egyedüli jele az egészséges személyiségnek, és az egészséges kapcsolatnak. Figyeljünk egymásra, figyeljünk környezetünkre, vegyük észre az apró jeleket, jelzéseket és mindig azáltal cselekedjük, amit mi is elvárnánk másoktól.

Minden ember lelki lény, ami egyedivé tesz minket az az értelem.

Mi aktívan teszünk környezetünk, a természet és az ember tiszteletben tartása érdekében, kérlek támogasd Te is tevékenységünket!
Támogasd a Szabad Levegő Alapítvány

magyar