Mi a szeretet?

  • Posted on: 26 January 2019
  • By: guba

Fordítási project. Te hogy mondanád? (Csak az emberek tudják.)
http://8up.eu/translation-project

Mi a szeretet? A szeretet maga a gondoskodás. Az tud igazán szeretni aki türelmes, alázatos a másik személy, állat vagy dolog, élő és élettelen mindenség iránt és képes tanítani foglalkozni vele, illetve önzetlenül gondoskodni róla. Gábor Kecskeméti

 

Translation project. How would you say? (Only people know that.)
http://8up.eu/translation-project

What is Love? Love is the care itself. He can really love who is patient, humble for the other person, animal or thing, living and inanimate universe, and able to teach him to deal with it and selflessly care for it. Gábor Kecskeméti

 

Wie würdest du sagen? (Das wissen nur die Leute.)
http://8up.eu/translation-project

Was ist Liebe? Liebe ist die Sorge selbst. Er kann wirklich lieben, wer geduldig ist, dem anderen Menschen, Tier oder Ding, dem lebendigen und unbelebten Universum gegenüber demütig ist und ihn darin unterrichten kann, damit umzugehen und selbstlos für ihn zu sorgen. Gábor Kecskeméti

翻译项目。 帮我翻译 (只有人们知道这。)
http://8up.eu/translation-project

爱是什么? 爱是关心本身。 他真的可以爱谁是耐心的,谦卑的对方,动物或物,生活和无生命的宇宙,并能够教他处理它并无私地照顾它。 照顧  照顾 Gábor Kecskeméti

 

Проект перевода. Как бы вы сказали?
http://8up.eu/translation-project

Что такое любовь? Любовь - это сама забота. Он может действительно любить того, кто терпелив, смирен для другого человека, животного или предмета, живой и неодушевленной вселенной, и способен научить его справляться с этим и самоотверженно заботиться о нем. Gábor Kecskeméti

 

 

Meghatározatlan