Szabad Levegő Alapítvány

Szabad Levegő Alapítávny

Projekt neve:
Szabad Levegő Alapítvány

Az Alapítvány rövid bemutatása:
A Szabad Levegő Alapítvány egy nonprofit, civil, politikamentes, önálló szervezet, mely feladatának tekinti a természet, és az ember közötti harmónia megteremtését, környezetünk védelmét, és az ezekkel kapcsolatos mindenkori teendőket.
Elsősorban fák és növények ültetésével próbálunk tenni a természet megóvásának érdekében. Emellett a körülöttünk élő minden élőlény egészséges állományainak fenntartására, élőhelyeik védelmére és az ember által épített környezet lehető legharmonikusabb kialakítására törekszünk.

Az Alapítvány fő mottója:
Együtt a környezetünkért, együtt a bolygónkért!

Cél:
Az Alapítvány célja, hogy természeti kincseinket, értékeinket megóvjuk, környezetünket élhetőbbé és szebbé tegyük, melyben jelenleg élünk s ezt megőrizzük magunknak és az utánunk jövő generációknak.

Projekt történet:
A környezetünk, a természet és az állatok védelme mindenkori társadalmunk fontos feladatai közé tartozik.
A környezetvédelem mint országhatárokat átlépő nagy társadalmi mozgalom a hatvanas években kezdett kialakulni az Amerikai Egyesült Államokban, miután Rachel Louise Carson 1962-ben megírta a Néma tavasz című művét.
U Thant, az ENSZ főtitkára az 1968-as közgyűlésen elmondta, hogy olyan "új" jelenségek vannak kibontakozóban, amelyek békés körülmények között is globális veszélyt jelentenek az emberiség számára; ezek a jelenségek pedig a környezet degradálódása és a környezetszennyezés.
1968-69-ben a 2398 (XXIII) és a 2581 (XXIV) határozatok alapján a Közgyűlés úgy döntött, hogy 1972-ben összehívja a stockholmi globális konferenciát.
Magyarországon már a 19. század második felében törvényekkel védték az erdőket és a vizek tisztaságát.
Az 8up-ban Mi is úgy gondoltuk, hogy a nemzeti és globális akciók mellett szükség van az egyének és a kisebb közösségek tetteire ezért közösségünkben és projektjeinkben környezettudatos, fenntartható gondolkodást és tevékenységeink során ezen értékrendek szerinti magatartást kívánunk alkalmazni.

Támogatjuk a Szabad Levegő Alapítvány tevékenységét, munkánkkal, ötleteinkkel és lehetőségeinkhez képest anyagi hozzájárulással.
Támogasd Te is a Szabad Levegő Alapítvány tevékenységét!

Az Alapítvány hivatalos honlapja: Szabad Levegő Alapítvány

Az Alapítvány számlaszáma:

OTP Bank Hungary
Számlaszám belföldi átutalásnál: 11732002-20392563-00000000
Külföldi átutalásnál: IBAN HU40 11732002-20392563-00000000
OTP Bank SWIFT account (BIC): OTPVHUHB

Számunkra fontos a környezetünk és a természet egészségének megőrzése, mivel a jelen társadalmunk által épített környezet, a jövő generációinak bölcsője.

A projekt tervezésének és végrehajtásának szakaszai:
Folyamatos.
Csatlakozás folyamatos.

Projekt azonosítója (e-mailben a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni): 8upfreeair

Elérhetőségek:
Projektvezető: Kecskeméti Gábor
Telefonszám: +36 30/ 910-5960
Honlap: szabadlevego.hu
e-mail: infoatszabadlevego.hu

 

magyar